kontaktWebb

Bättre vardag

Visa mer information
Plats: Internet
Bättre vardag är en interaktiv utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den har tagits fram av Visita, Unionen, HRF och Prevent. Den vänder sig till dig som jobbar i hotell- och restaurangbranschen. Utbildningen är kostnadsfri. Anmäl »

Säker vardag

Visa mer information
Plats: Internet
Säker vardag är en interaktiv utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den har tagits fram av Visita, Unionen, HRF och Prevent. Den vänder sig till dig som jobbar i hotell- och restaurangbranschen. Utbildningen är kostnadsfri. Anmäl »

Schyst vardag

Visa mer information
Plats: Internet
Schystvardag.nu är en interaktiv utbildning om arbetsmiljön ur ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet. Kursen är framtagen i samarbete mellan Prevent, Visita, Hotell- och restaurangfacket, Unionen och Kommunal och vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen. Anmäl »

Arbetsrätt

Visa mer information
Plats: Internet

Arbetsrätt – en Webbaserad pilotutbildning för Visitas medlemmar

 

VisitaAkademin har tagit fram en pilotutbildning inom ämnesområdet arbetsrätt. Syftet med piloten är att du som medlem ska kunna påverka framtida utbildningars utformning och innehåll. Beroende på efterfrågan är tanken att fler utbildningar ska erbjudas i webformat i framtiden.

 

Vi har valt att göra piloten inom ett av de mest efterfrågade ämnesområdena, arbetsrätt. Utbildningen har sex kursmoduler, de bygger på några av de vanligaste frågorna som arbetsrättsjuristerna får på jouren. Modulerna är inte beroende av varandra, du kan med andra ord göra dem var och en för sig. Denna pilot är kostnadsfri.

 

Syftet med VisitaAkademins utbildningar är att de ska underlätta din vardag på arbetet. Därför är dina synpunkter på detta nya utbildningsformat viktigt. I slutet av varje modul finns en utvärdering som vi skulle uppskatta om du besvarar.

 

Varje kursmodul är indelat i tre steg:

  • Huvudfrågan presenteras och besvaras
  • Sammanfattning
  • För mer information och övrigt. Här ligger även utvärderingen.

 

Denna kurs finns med Engelsk och Svensk text.

This course is available with English and Swedish subtitles.

Anmäl »