Här finner du alla utbildningar som arrangeras av Visita, SCR Svensk Camping och SLAO.
Hoppas du blir inspirerad av någon av våra kurser!

Revenue Management för restaurang

Visa mer information
Datum: 2017-09-20 | Plats: Stockholm
Många restauranger tillämpar idag någon form av Revenue Management med exempelvis differentierad prissättning, men utan att egentligen ha några kalkyler och statistik som grund för sina strategier. Ett av målen med kursen är därför att göra teori av praktiken... Läs mer / Anmäl »

Arbetsrätt

Visa mer information
Datum: 2017-09-27 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2017-10-18 Stockholm, 2017-11-22 Stockholm.

Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Kursen är förlagd till två dagar. Läs mer / Anmäl »

Köksekonomi

Visa mer information
Datum: 2017-10-16 | Plats: Luleå. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2017-10-25 Umeå, 2017-11-01 Göteborg.

En långsiktigt planerad och kontrollerad ekonomi hjälper till att säkra framtiden för din restaurang. Detta är en konkret och branschanpassad ekonomiutbildning. Läs mer / Anmäl »

Merförsäljning

Visa mer information
Datum: 2017-10-18 | Plats: Göteborg
Att ta hand om de gäster som företaget redan har vunnit är enklare, säkrare och mindre kostsamt än att ständigt söka nya. Det handlar om att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer genom att lära känna och förstå sina gästers unika behov. Det handlar också om att skapa ett motiverande och målstyrt företagsklimat med tydliga strukturer som uppmuntrar alla i organisationen att ta sitt ansvar i relations- och försäljningsarbetet. Läs mer / Anmäl »

Arbetstid och Schemaläggning

Visa mer information
Datum: 2017-10-25 | Plats: Stockholm
Reglerna om arbetstid upplevs ofta som krångliga och svåra att hantera i praktiken. En orsak till detta är att de regler som ska följas inte finns samlade utan återfinns i kollektivavtal, svensk lag och EG-direktiv. Hotell- och restaurangbranschens särskilda behov av flexibilitet skapar också problem för schemaläggaren.
Läs mer / Anmäl »

Arbetsmiljö

Visa mer information
Datum: 2017-11-08 | Plats: Stockholm
Arbetsmiljö Läs mer / Anmäl »

The Winning Approach to People Management and Quality Service

Visa mer information
Datum: 2017-11-13 | Plats: Orlando Florida

Ekonomi för icke-ekonomer

Visa mer information
Datum: 2017-11-15 | Plats: Stockholm
Alla medarbetare måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla. Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Läs mer / Anmäl »