Här finner du alla utbildningar som arrangeras av Visita, SCR Svensk Camping och SLAO.
Hoppas du blir inspirerad av någon av våra kurser!

Arbetsrätt

Visa mer information
Datum: 2017-10-18 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2017-11-22 Stockholm, 2018-01-23 Stockholm, 2018-02-20 Stockholm, 2018-03-14 Stockholm, 2018-04-02 Malmö, 2018-05-22 Stockholm, 2018-09-25 Stockholm, 2018-10-09 Göteborg, 2018-10-23 Stockholm, 2018-11-20 Stockholm.

Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Kursen är förlagd till två dagar. Läs mer / Anmäl »

Arbetstid och Schemaläggning

Visa mer information
Datum: 2017-10-25 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2018-03-06 Göteborg, 2018-04-17 Stockholm, 2018-09-27 Stockholm, 2018-10-17 Malmö.

Reglerna om arbetstid upplevs ofta som krångliga och svåra att hantera i praktiken. En orsak till detta är att de regler som ska följas inte finns samlade utan återfinns i kollektivavtal, svensk lag och EG-direktiv. Hotell- och restaurangbranschens särskilda behov av flexibilitet skapar också problem för schemaläggaren.
Läs mer / Anmäl »

Rekrytera rätt

Visa mer information
Datum: 2017-11-06 | Plats: Malmö
Besöksnäringen är en personalintensiv bransch. Att anställa rätt person till rätt tjänst är inte alltid lätt och en felrekrytering kan bli en dyr historia både både tidsmässigt och ekonomiskt. Lär dig rekrytera rätt och spara både tid och pengar! Läs mer / Anmäl »

Arbetsmiljö

Visa mer information
Datum: 2017-11-08 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2018-03-20 Stockholm, 2018-10-16 Stockholm.

Arbetsmiljö Läs mer / Anmäl »

Gästen i Fokus steg 2 - inriktning på företagets lönsamhet

Visa mer information
Datum: 2017-11-09 | Plats: Stockholm
Det är inte bara ledningen i företaget som ska kunna kommunicera om lönsamhet, försäljning och kostnader. Denna kurs fördjupar dina kunskaper inom omsorgsförsäljning vilket är vägen mot ditt företags ökade lönsamhet. Läs mer / Anmäl »

The Winning Approach to People Management and Quality Service

Visa mer information
Datum: 2017-11-13 | Plats: Orlando Florida

Ekonomi för icke-ekonomer

Visa mer information
Datum: 2017-11-15 | Plats: Stockholm
Alla medarbetare måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla. Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Läs mer / Anmäl »

Brandskyddsansvarig Hotell

Visa mer information
Datum: 2017-11-16 | Plats: Stockholm
Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus eller sängrökning. I värsta fall kan konsekvenserna leda till att människor omkommer. Läs mer / Anmäl »

Revenue Management för Hotellchefer

Visa mer information
Datum: 2017-11-24 | Plats: Stockholm
Revenue Management innebär att sälja rätt rum, till rätt gäst/kund, till rätt pris vid rätt tillfälle. Målet är att öka hotellets lönsamhet. Många hotell tillämpar idag Revenue Management. De flesta Revenue Managers saknar starkt stöd för sitt arbete hos sina chefer till följd av att många chefer inte har tillräcklig kunskap om Revenue Management. Mer kunskap hos högre chefer skulle öka intäkterna och hotellens lönsamhet. Därför är just den här kursen skräddarsydd för hotellchefer/hotelldirektörer eller motsvarande höga chefer inom hotell. Läs mer / Anmäl »

Dagligt Ledarskap i Drift

Visa mer information
Datum: 2018-01-09 | Plats: Malmö. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2018-01-30 Västervik, 2018-03-27 Göteborg.

Kraven på en bra chef är många. En förutsättning för att lyckas, framförallt när du är ny i rollen, är att medarbetarna betraktar dig som en trovärdig och kompetent ledare. Under tre intensiva dagar ger vi dig en djuplodande träning i hur du lyckas i din ledarskapsroll. Vi fokuserar på det dagliga arbetet och de problemställningar som kan dyka upp, samtidigt som vi behåller fokus på gästen. Du får konkreta verktyg som krävs för att du ska kunna leda andra människor. Utformningen är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från branschen. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Läs mer / Anmäl »

Situationsanpassat Ledarskap

Visa mer information
Datum: 2018-01-15 | Plats: Sundsvall

Bli en bättre, effektivare och säkrare ledare genom ledarskapsutbildning med Visita och Frösökompaniet!

Läs mer / Anmäl »