Här finner du alla utbildningar som arrangeras av Visita, SCR Svensk Camping och SLAO.
Hoppas du blir inspirerad av någon av våra kurser!

Arbetsrätt

Visa mer information
Datum: 2018-10-23 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2018-11-20 Stockholm.

Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Kursen är förlagd till två dagar. Läs mer / Anmäl »

Brandskyddsansvarig Hotell

Visa mer information
Datum: 2018-11-13 | Plats: Stockholm
Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus eller sängrökning. I värsta fall kan konsekvenserna leda till att människor omkommer. Läs mer / Anmäl »

Ekonomi för icke-ekonomer

Visa mer information
Datum: 2018-11-13 | Plats: Stockholm
Alla medarbetare måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla. Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Läs mer / Anmäl »

Revenue Management för Hotellchefer

Visa mer information
Datum: 2018-11-23 | Plats: Stockholm
Revenue Management innebär att sälja rätt rum, till rätt gäst/kund, till rätt pris vid rätt tillfälle. Målet är att öka hotellets lönsamhet. Många hotell tillämpar idag Revenue Management. De flesta Revenue Managers saknar starkt stöd för sitt arbete hos sina chefer till följd av att många chefer inte har tillräcklig kunskap om Revenue Management. Mer kunskap hos högre chefer skulle öka intäkterna och hotellens lönsamhet. Därför är just den här kursen skräddarsydd för hotellchefer/hotelldirektörer eller motsvarande höga chefer inom hotell. Läs mer / Anmäl »

Creating Business Magic - The Orlando Experience

Visa mer information
Datum: 2018-11-26 | Plats: Orlando Florida
Delta i världens bästa serviceutbildning! Se, lär och inspireras av de mest framgångsrika. Läs mer / Anmäl »

Bygga framgångsrika team & utveckla ditt personliga ledarskap

Visa mer information
Datum: 2019-01-23 | Plats: Stockholm

Att vara framgångsrik som ledare i alla sammanhang kräver att du kan situationsanpassa ditt ledarskap och att du använder rätt ledarskapsverktyg styrt av situationen och teamet. Det är en avgörande faktor om du ska lyckas som chef över tiden. När du behärskar de olika ledarskapsmodellerna och kan tillämpa dem i din vardag är nästa steg i din utveckling att stärka din förmåga att situationsanpassa dig för att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Läs mer / Anmäl »