Här finner du alla utbildningar som arrangeras av Visita, SCR Svensk Camping och SLAO.
Hoppas du blir inspirerad av någon av våra kurser!

Revenue Management för Hotellchefer

Visa mer information
Datum: 2019-02-25 | Plats: Malmö. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-03-01 Stockholm, 2019-11-21 Stockholm.

Revenue Management innebär att sälja rätt rum, till rätt gäst/kund, till rätt pris vid rätt tillfälle. Målet är att öka hotellets lönsamhet. Många hotell tillämpar idag Revenue Management. De flesta Revenue Managers saknar starkt stöd för sitt arbete hos sina chefer till följd av att många chefer inte har tillräcklig kunskap om Revenue Management. Mer kunskap hos högre chefer skulle öka intäkterna och hotellens lönsamhet. Därför är just den här kursen skräddarsydd för hotellchefer/hotelldirektörer eller motsvarande höga chefer inom hotell. Läs mer / Anmäl »

Dagligt Ledarskap i Drift

Visa mer information
Datum: 2019-02-26 | Plats: Malmö. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-04-23 Göteborg, 2019-10-09 Stockholm, 2019-10-16 Göteborg, 2019-11-12 Malmö.

Kraven på en bra chef är många. En förutsättning för att lyckas, framförallt när du är ny i rollen, är att medarbetarna betraktar dig som en trovärdig och kompetent ledare. Under tre intensiva dagar ger vi dig en djuplodande träning i hur du lyckas i din ledarskapsroll. Vi fokuserar på det dagliga arbetet och de problemställningar som kan dyka upp, samtidigt som vi behåller fokus på gästen. Du får konkreta verktyg som krävs för att du ska kunna leda andra människor. Utformningen är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från branschen. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Läs mer / Anmäl »

Ekonomi för icke-ekonomer

Visa mer information
Datum: 2019-03-19 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-10-16 Stockholm.

Alla medarbetare måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla. Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Läs mer / Anmäl »

Arbetsrätt

Visa mer information
Datum: 2019-03-20 | Plats: Göteborg. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-03-25 Stockholm, 2019-04-23 Malmö, 2019-05-14 Stockholm, 2019-09-24 Stockholm, 2019-10-22 Stockholm, 2019-11-05 Göteborg, 2019-11-19 Stockholm.

Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Kursen är förlagd till två dagar. Läs mer / Anmäl »

Arbetstid och Schemaläggning

Visa mer information
Datum: 2019-03-27 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-04-25 Malmö, 2019-10-03 Göteborg, 2019-10-15 Stockholm.

Reglerna om arbetstid upplevs ofta som krångliga och svåra att hantera i praktiken. En orsak till detta är att de regler som ska följas inte finns samlade utan återfinns i kollektivavtal, svensk lag och EG-direktiv. Hotell- och restaurangbranschens särskilda behov av flexibilitet skapar också problem för schemaläggaren.
Läs mer / Anmäl »

Arbetsmiljö

Visa mer information
Datum: 2019-04-03 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-05-21 Stockholm, 2019-10-24 Stockholm.

Arbetsmiljö Läs mer / Anmäl »

Daily Operational Leadership

Visa mer information
Datum: 2019-05-06 | Plats: Stockholm
Vår populära kurs Dagligt ledarskap i drift - nu tillgänglig på engelska! Läs mer / Anmäl »

The guest in focus and profitable upsell

Visa mer information
Datum: 2019-05-16 | Plats: Stockholm

Vår populära kur Gästen i fokus och lönsam merförsäljning - nu tillgänglig på engelska!

Läs mer / Anmäl »

Revenue Management för festvåning och konferens

Visa mer information
Datum: 2019-05-23 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-11-06 Stockholm.

Till skillnad mot hotell, är Revenue Management för konferens och festvåning betydligt mer komplext vad det gäller innehåll, tidsperspektiv, bokningsmönster, nyckeltal etc, men samtidigt blir därmed också möjligheterna större.

Läs mer / Anmäl »

Gästen i fokus & lönsam merförsäljning

Visa mer information
Datum: 2019-10-02 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2019-10-07 Göteborg, 2019-10-23 Malmö.

Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll är av största vikt för gästens upplevelse oavsett om du arbetar i restaurangen, hotellreceptionen, nöjesparken, på skidanläggningen, campingen, turistbyrån eller i någon annan verksamhet inom besöksnäringen. Denna utbildning stärker dina kunskaper om de mjuka värdenas betydelse i detta möte.

Läs mer / Anmäl »