Här finner du alla utbildningar som arrangeras av Visita, SCR Svensk Camping och SLAO.
Hoppas du blir inspirerad av någon av våra kurser!

Arbetsrätt

Visa mer information
Datum: 2017-09-27 | Plats: Stockholm. Fler tillfällen/platser finns.

Även tillgänglig vid 2017-10-18 Stockholm, 2017-11-22 Stockholm.

Kurserna om arbetsrättsliga lagar och branschens avtal har hållits i Visitas regi i många år och är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Kursen är förlagd till två dagar. Läs mer / Anmäl »

Arbetstid och Schemaläggning

Visa mer information
Datum: 2017-10-25 | Plats: Stockholm
Reglerna om arbetstid upplevs ofta som krångliga och svåra att hantera i praktiken. En orsak till detta är att de regler som ska följas inte finns samlade utan återfinns i kollektivavtal, svensk lag och EG-direktiv. Hotell- och restaurangbranschens särskilda behov av flexibilitet skapar också problem för schemaläggaren.
Läs mer / Anmäl »

Inspirator

Visa mer information
Datum: 2017-11-06 | Plats: Uddevalla
INSPIRATOR är en effektiv, praktiskt inriktad och verklighetsbaserad simulering för dig som arbetar inom besöksnäringen och som vill utveckla affärsmannaskapet och förmågan till helhetsyn på en verksamhet. Läs mer / Anmäl »

Arbetsmiljö

Visa mer information
Datum: 2017-11-08 | Plats: Stockholm
Arbetsmiljö Läs mer / Anmäl »

The Winning Approach to People Management and Quality Service

Visa mer information
Datum: 2017-11-13 | Plats: Orlando Florida

Ekonomi för icke-ekonomer

Visa mer information
Datum: 2017-11-15 | Plats: Stockholm
Alla medarbetare måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla. Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Läs mer / Anmäl »