Ny utbildningar

Första webbutbildningen inom arbetsrätt har lanserats.

Visita har tagit fram en webbutbildning inom Arbetsrätt, den riktar sig till samtliga inom besöksnäringen. Välkommen att testa och tycka till. Du når den under webbutbildningar.